Chikane af medarbejdere på sociale medier – et idékatalog fra FTF

Alle ansatte – såvel offentligt som private – risikerer at blive udsat for krænkelser på internettet og på de sociale medier i forbindelse med deres arbejde. Offentligt ansatte er dog i højere grad end de fleste privatansatte i fare for at blive hængt ud, fordi den offentligt ansattes jobfunktion ofte er i tæt berøring med borgerne.

Mange offentligt ansatte oplever, at borgeren kontakter dem direkte, også privat, og til tider udsættes den ansatte for chikane. De sociale medier har gjort det nemmere at give en holdning til kende, straks og ufiltreret. Undertiden sker det som chikanøs adfærd på internettet, fx med en hadegruppe på Facebook eller på hjemmesider, der er åbne for alle kritiske røster – også de udokumenterede.

Flydende grænser mellem arbejds- og privatliv
Med internettet og de sociale medier er grænserne mellem arbejdsliv og privatliv blevet mere udflydende for både privat og offentligt ansatte. FTF’s medlemsorganisationer har i de seneste år oplevet flere sager, hvor medarbejdere hænges ud, chikaneres eller uberettiget beskyldes for noget, de ikke har gjort.

Download idékatalog og guide fra FTF.  http://ipaper.ipapercms.dk/FTF/Diverse/Brochuresocialemedier/ 

Både medarbejdere og arbejdsgivere befinder sig ofte på gyngende grund, når en medarbejder – og dermed også arbejdspladsen – udsættes for chikane på sociale medier. Hvad stiller man op i situationen? Hvordan forbereder man sig i god tid på, at chikanen kan opstå? Det er disse udfordringer, som idékataloget ’Krænkelser af medarbejdere på sociale medier” adresserer.

Sådan blev idékataloget til 

Idékataloget er udarbejdet af FTF i samarbejde med ’Baggrundsgruppen for sociale medier’, der blev nedsat af FTF og en række af FTF’s medlemsorganisationer. Idékataloget har til formål at give FTF’s medlemsorganisationer inspiration til at håndtere situationer og sager, der vedrører krænkelser af medarbejdere og udspringer fra internettet eller sociale medier. Idékataloget er desuden tænkt som et praktisk redskab for de faglige organisationer til at drøfte de forskellige vinkler med de tillidsvalgte.

Det er ofte den/de tillidsvalgte, som den krænkede medarbejder først henvender sig til. Det er også de tillidsvalgte, som ude på arbejdspladserne kan arbejde konstruktivt for, at ledelse og medarbejder sammen får lagt en strategi for, hvordan krænkelser håndteres.

Formålet med idékataloget Det er baggrundsgruppens ønske, at kataloget vil danne grundlag for drøftelser om emnet i de enkelte organisationer og i organisationernes samarbejde med de tillidsvalgte. Af samme årsag er samtlige af FTF’s medlemsorganisationer berettiget til at kopiere tekst og billeder fra idékataloget og anvende materialet uden at indhente af særskilt tilladelse.  

Idekatalogets formål er ikke at sætte faste juridiske rammer for behandlingen af sager om chikane af medarbejderen. Formålet er først og fremmest at give forslag og inspiration til, hvordan sådanne sager kan forebygges og håndteres.

Idékataloget gennemgår alle de væsentligste elementer, som faglige organisationer og tillidsvalgte har brug for at kende i håndteringen af chikane på internettet og de sociale medier:

– Arbejdsmiljøets betydning for håndteringen af sagerne, herunder tillids- og arbejdsmiljørepræsentantens rolle
· De kollektive overenskomster og aftalers betydning belyses med hovedvægt på trivselsaftaler
· Krænkernes situation og rammerne for deres ytringsfrihed
· Relevant lovgivning præsenteres, herunder injurielovgivningen
· Hvor man kan klage, og hvordan man kan få krænkende ytringer fjernet fra internettet Idékataloget er tænkt som et udbud af information og ideer, der kan inspirere til at søge mere viden og gribe til handling.

Handling kan desværre blive nødvendigt på mange arbejdspladser. Det er så nemt at chikanere på internettet og de sociale, at mange arbejdspladser må regne med, at også de vil blive ramt før eller siden.

Baggrundsgruppen bag idékataloget håber at kunne bidrage til, at skaderne bliver mindst mulige, den dag chikanen rammer.

Idékataloget ’Krænkelser af medarbejdere på sociale medier . Hvad gør du?’ er udarbejdet af FTF og flere af FTF’s medlemsorganisationer.

Artiklens originale placering: http://www.ftf.dk/loen-og-ansaettelse/kraenkelser-paa-sociale-medier/

Dette indlæg blev udgivet i Inspiration og tagget , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.